Gübre karıştırıcıları, çukurda bekletilirken kıvamı katılaşmış olan gübreyi karıştırarak sıvılaştırır. Çökelme
ve birikimleri engeller. Yuvarlak ve köşeli havuzlarda, kanal ve lagünlerde çalışmaya uygun 40’tan fazla gübre karıştırıcısı modeli mevcuttur. Karıştırıcıların motorları çukurun büyüklüğüne göre 7,5 kW ile ve 18kW arasında en uygun güçte seçilir.

Modelleri:
Dalgıç tip karıştırıcılar sıklıkla yuvarlak havuzlarda
kullanılırlar. Karıştırıcı sağa ve sola 60’C döndürülebilir,
caraskal sayesinde farklı derinliklerde çalıştırılabilir,
kolayca gübre çukurundan dışarıya çıkartılabilir.
Dalgıç tip karıştırıcı (yuvarlak havuz için)
Plakalı tip dalgıç karıştırıcı (slalom havuz için)
Seyyar tip dalgıç karıştırıcı
Eğik tip karıştırıcılar çoğunlukla dörtgen havuzlarda ve
lagünlerde kullanılırlar. ihtiyaca göre traktör tahrikli veya
elektrik motorlu olabilmektedir.
Eğik tip karıştırıcı (Elektrikli / PTO şaftlı)
Kızaklı tip eğik karıştırıcı
Seyyar tip eğik karıştırıcı (Elektrikli / PTO şaftlı)
Biyogaz tip gübre karıştırıcı (Çürütücü havuzlar için)
Gübre karıştırıcıları, çukurda bekletilirken kıvamı
katılaşmış olan gübreyi karıştırarak sıvılaştırır. Çökelme
ve birikimleri engeller.
Yuvarlak ve köşeli havuzlarda, kanal ve lagünlerde
çalışmaya uygun 40’tan fazla gübre karıştırıcısı modeli
mevcuttur. Karıştırıcıların motorları çukurun büyüklüğüne
göre 7,5 kW ile ve 18kW arasında en uygun güçte seçilir.