Gübrenin sıvı ve katı bileşenlerini mekanik sıkıştırma yöntemi ile birbirinden ayıran makinedir. Separasyon işleminin iki farklı ana nedeni vardır. Gübre depolama kapasitesini arttırmak
• Katı- Sıvı fazı birbirinden ayırarak, iki kolda da ekonomik değer kazandırmak.

Sabit gübre separatörü : Kule üzerine yerleştirilmiş olan sabit tip separatör katı fazı römork içine biriktirir.

Seyyar Gübre Separatörü: Bir römork üzerine yerleştirilen pompa, taş ayırıcı ve separatörden oluşur. Farklı
konum da yer alan birden çok çiftliğe hizmet verir.