Gübreser Sıvı Gübre Tankerleri ile çukurda biriktirilen ham gübre sepere edilmeye gerek duyulmaksızın tarlaya
taşınabilir ve homojen olarak dağıtılabilir. İhtiyaca göre 3 ton’dan 25 ton’a kadar çeşitli boyutlarda modelleri
mevcuttur. Gübre tankı daldırma galvaniz veya özel poliyester (CTP) malzemeden üretilebilir.
Taş ayırıcı ünitesi, gübre parçalayıcısı ve özel gübre pompası sayesinde katı cisimler daha tanka girmeden ayrıştırılır,
sap saman ve balya ipi gibi lifl i malzemeler bıçaklar sayesinde parçalanır, ufalanır.

Gübreser Sıvı Gübre Tankeri ile aşağıdakileri yapmak
mümkündür:
1. Sıvı gübre çukurdan tanka doldurulabilir.,
2. Üstü katılaşmış olan gübre çukuru sirküle edilerek
karıştırılabilir, sıvılaştırılabilir
3. Gübre çukurundaki gübre tanka alınmadan 1km uzaktaki
araziye direk olarak pompalanabilir.
4. Tanka alınan gübre yol aldığı sırada karıştırılabilir,
5. Tanktaki gübre tarlaya yüksek basınçta püskürtülebilir,
6. Veya 12m’lik özel dağıtım kolları sayesinde bitki diplerine
homojen olarak enjekte edilebilir.
7. 20-25cm boyundaki mısırın karık arasında zarar vermeden,
gübreleme yapılabilir. Ara dönemde yapılan gübreleme ile
mahsulün verimini birkaç kat daha arttırır.
Vakum pompalı eski tip gübre tankerlerinden tamamen farklı
olarak Avrupa ve Amerika da kullanılan en son teknoloji
doğrultusunda üretilmektedir. Bu sayede vakum pompalı
tankerlere göre her nakliyede %10-15 arası fazla gübre
taşınabilmektedir.

Gübre Tankeri Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın

gubretankeri banner